Thứ Năm ngày 28 tháng 9 năm 2023

Mã độc máy tính hoành hành ở Việt Nam

  Việt Nam đã trở thành một điểm nóng trong bản Báo cáo An ninh mạng (Microsoft Security Intelligence Report), phiên bản 21 (SIR Volume 21) mà Microsoft Châu Á vừa công bố. Bản báo cáo phát hành 2 lần mỗi năm này nhằm giúp các tổ chức hiểu rõ hơn về xu hướng lỗ […]