Thứ Sáu ngày 23 tháng 7 năm 2021

Máy tính để bàn của tương lai là cái bàn!

    Hãng máy tính Dell nói rằng người ta phải hình dung lại về hệ thống máy tính để bàn của tương lai. Theo một khái niệm mà Dell vừa giới thiệu, đó sẽ là một chiếc bàn thông minh (smart desk). Hệ thống máy tính này gồm có 2 màn hình: một đứng […]