Chủ nhật ngày 16 tháng 6 năm 2024

Mẹ chồng, nàng dâu như vầy: buồn ơi là rầu!

Mấy người bạn của tôi định cư ở Mỹ nói rằng ở nước này tự do, thoải mái lắm, nhưng nhà chức trách quản con người cực kỳ chặt chẽ. Tôi nghe mà sợ, hỗng lẽ US Police chặt chẽ tới mức con ruồi bay ngang còn biết con nào là… lesbian, con nào là… […]