Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022

Lời nhận tội

  Con xin cúi đầu nhận tội cùng Chúa. Sáng nay con dự lễ Chúa nhựt mà miệng con cứ bị tràn trề cái dịch vị (tiếng dân gian gọi là nước miếng) hồi lâu không dứt. Con cũng bị chia trí trầm trọng. Mà sao Chúa lại thử thách con – một gã giang […]