Thứ Hai ngày 24 tháng 6 năm 2024

Kính thông minh chống buồn ngủ

  Cái cơ thể của con người nhiều lúc trở chứng thấy mà ghét, khi muốn ngủ quá chừng mà mắt cứ thao láo, còn khi đang cần tỉnh táo thì hai mắt cứ díp lại với nhau. Những người phải lái xe đi làm một vài tiếng đồng hồ trên đường ắt thấm thía […]