Thứ Ba ngày 06 tháng 6 năm 2023

Nhớ ngày Memorial Day ở Mỹ

  Ngày 29-5-2017, ngày thứ Hai cuối cùng của tháng 5, người Mỹ kỷ niệm Ngày Tưởng niệm Memorial Day, hay gọi chính xác là Ngày Chiến sĩ trận vong. Đây là một ngày lễ nghỉ (federal holiday) trên toàn nước Mỹ để mọi người – thế hệ hiện nay – tham gia những hoạt […]