Thứ Ba ngày 06 tháng 6 năm 2023

Chúc mừng Ngày Tưởng niệm Memorial Day 2018

  Hôm nay, thứ Hai 28-5-2018, các bạn bè tôi ở Mỹ được nghỉ lễ (federal holiday) nhân ngày lễ Tưởng niệm Memorial Day hay Decoration Day. Đây là ngày lễ Liên bang để tưởng nhớ những người lính Hoa Kỳ đã hy sinh trong khi phục vụ Tổ quốc mình. Ngày lễ này hàng […]

Nhớ ngày Memorial Day ở Mỹ

  Ngày 29-5-2017, ngày thứ Hai cuối cùng của tháng 5, người Mỹ kỷ niệm Ngày Tưởng niệm Memorial Day, hay gọi chính xác là Ngày Chiến sĩ trận vong. Đây là một ngày lễ nghỉ (federal holiday) trên toàn nước Mỹ để mọi người – thế hệ hiện nay – tham gia những hoạt […]