Thứ Sáu ngày 19 tháng 7 năm 2024

Qualcomm hợp tác với Meta kích hoạt mô hình ngôn ngữ lớn AI Meta Llama 3 trên các thiết bị sử dụng Snapdragon mới

Hai hãng công nghệ Mỹ Qualcomm Technologies, Inc. và Meta (công ty mẹ của các ứng dụng mạng xã hội Facebook, Instagram, Threads, và WhatsApp) ngày 18-4-2024 đã công bố hợp tác với nhau nhằm tối ưu hóa việc ứng dụng các mô hình ngôn ngữ lớn Meta Llama 3 (LLM) trực tiếp trên điện […]