Thứ Năm ngày 21 tháng 9 năm 2023

Microsoft trình diễn các giải pháp CNTT tăng cường chuyển đổi kỹ thuật số trong ngành Y tế.

  Chuyển đổi lên kỹ thuật số giúp tối ưu hóa công tác chẩn trị, chăm sóc bệnh nhân, giảm thiểu chi phí và đây cũng là mục tiêu cần ưu tiên trong công tác quản trị bệnh viện hiện đại.    Hội nghị Quản lý Bệnh viện Châu Á  (Hospital Management Asia, HMA) lần […]