Thứ Năm ngày 08 tháng 6 năm 2023

Hơn 21.000 học sinh trung học cơ sở tham gia lập trình “Thành phố thông minh”

  Hơn 60 giải thưởng các loại đã được trao trong lễ tổng kết chương trình thi “Lập trình với Kodu – Thành phố thông minh” dành cho học sinh trung học cơ sở (THCS) ở TP.HCM do Microsoft Việt Nam, Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục – Sở Giáo dục và […]