Thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023

LÀ LÁ LA HÀNG VỀ: Bửu bối hành hiệp Microsoft MVP

Microsoft vẫn chu đáo với những người được tập đoàn công nghệ này trao giải thưởng thường niên Microsoft Most Valuable Professional (MVP). Ngay đầu giờ sáng ngày tới hạn renew, nếu tiếp tục được Microsoft xét duyệt trao giải thưởng cho năm mới, người được trao sẽ nhận được email báo tin và chúc […]