Thứ Tư ngày 18 tháng 5 năm 2022

3 trường trung học ở Việt Nam đạt chứng nhận “Trường học Điển hình Microsoft” năm học 2021-2022

Ngày 26-9-2021, Microsoft đã công bố 3 trường trung học tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trường học Điển hình Microsoft” (Microsoft Showcase Schools) và 265 giáo viên Việt Nam đạt danh hiệu “Chuyên gia Giáo dục Sáng tạo” (Microsoft Innovative Educators – MIE) năm học 2021-2022. Đó là các trường Phổ thông Song ngữ […]