Thứ Năm ngày 19 tháng 5 năm 2022

Windows 11 chính thức ra mắt vào ngày 5-10-2021

Hơn 6 năm sau khi hệ điều hành Windows 10 được phát hành (vào tháng 7-2015) mà hiện có phiên bản Release mới nhất là version 21H1 (tháng 8-2021), Microsoft chuẩn bị cho ra đời hệ điều hành Windows 11. Còn nhớ, hồi Windows 10 ra đời đã có những thông tin rằng đó là […]