Thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023

Microsoft ra mắt Windows Server 2016 và System Center 2016 tại Việt Nam

Microsoft đã chính thức ra mắt phiên bản Windows Server 2016 và System Center 2016 tại Việt Nam ngày 11-11-2016 gắn với nền tảng Đám mây lai (Hybrid cloud) nhằm giúp các doanh nghiệp đổi mới kinh doanh hiệu quả hơn nữa, đặc biệt tăng tốc tiến trình chuyển đổi số hóa (digital transformation) và […]