Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022

Cân chỉnh bảng trong Windows Word 2013

    Có những khi bạn tạo bảng biểu (table) trong văn bản Word rồi cảm thấy xốn xang đôi mắt do các khoảng trống canh hàng trong các ô bảng khít rịt, khó coi. Đó là sự cố ở chỗ thụt dòng (Indent). Bạn có thể điều chỉnh lại bằng cách mở thẻ Page […]

Khắc phục sự cố canh hàng với Bullet trong Microsoft Word

  Để cho giao diện văn bản đẹp hơn, khi nhập vào một danh sách liệt kê (list) dạng gạch đầu dòng hay đánh số thứ tự, bạn có thể dùng tính năng tự động Bullets (gạch đầu dòng) hay Numbering (đánh số thứ tự) trong Microsoft Word 2013. Tuy nhiên, khi bạn copy hay […]