Thứ Năm ngày 13 tháng 6 năm 2024

Đợt mưa “thiên niên kỷ” ở Colorado

  Hầu hết những người sống ở bang Colorado mà tôi gặp từ khi có mặt tại bang trung tâm miền núi Hoa Kỳ này đều cho biết tình hình thời tiết trong những ngày qua lần đầu tiên họ thấy xảy ra ở đây. Theo một phân tích mới đây của Cơ quan Thời […]