Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

Một phút hoài cổ: It’s “cầu tỏm”

  Xin nói trước tôi chớ hề có ý định cổ súy cho cái sự tồn tại của một dạng WC truyền thống của miền Tây Nam bộ này, cho dù tôi mang ơn nó đã gắn bó với tôi và “support” tôi suốt thời niên thiếu ở cái rún Đồng Tháp Mười “muỗi kêu […]