Thứ Năm ngày 06 tháng 10 năm 2022

Cô Vi và chuyện sắm máy xét nghiệm virus

Báo Người Lao Động đồ thị hóa giá máy xét nghiệm Realtime PCR mà các tỉnh thành đã mua. Nhóm Y tế Cộng đồng cũng tổng hợp lại giá máy mà các tỉnh báo cáo. Đành rằng mỗi model, mỗi thương hiệu và mỗi thời điểm mua có giá khác nhau. Nhưng cách biệt nhiều […]