Thứ Tư ngày 21 tháng 2 năm 2024

Mùa thu….

Trên nhà anh Hoàng Quốc Khanh có cái ảnh này có liên quan tới nghề của ảnh. Tôi xin mượn vì rất ngưỡng mộ ý tưởng của tác giả chế ảnh.  Cũng xin lỗi nhà thơ Lưu Trọng Lư được chế đoạn đầu trong bài thơ Tiếng Thu (1939) bất hủ của ông. Em không nghe mùa […]