Thứ Bảy ngày 15 tháng 6 năm 2024

Nhật Bản đổ tiền ra mua thêm vũ khí

Mặc dù kinh tế đang tiếp tục bị suy thoái tới mức phải nhường vị trí nền kinh tế lớn số 2 thế giới cho Trung Quốc, Nhật Bản vẫn phải tăng thêm ngân sách quốc phòng để đối phó với tình hình an ninh căng thẳng trong khu vực do Bắc Kinh gây ra. […]