Thứ Bảy ngày 25 tháng 3 năm 2023

Chuyển đổi số hỗ trợ hiệu quả cho mục tiêu kép

Có 2 nhận thức đúng đắn về chuyển đổi số và đại dịch COVID-19. Một là, chuyển đổi số trong thời COVID-19 chính là một trong những giải pháp để giúp các nước đạt được mục tiêu kép: vừa giãn cách xã hội phòng chống lây nhiễm virus hiệu quả hơn, vừa không làm đình […]