Thứ Hai ngày 22 tháng 4 năm 2024

Mùng 1 tháng 11

Sáng giờ có cái ảnh chụp mà tôi hoang mang miết hỗng dám post. Tôi sợ mình đang trong trạng thái cứ gọi là an lành bỗng dưng nhảy ra chịu giữa 2 làn đạn. Có lẽ chỉ có những người hoặc đã luyện được cho mình thần kinh thép bất chấp “tết nhất tới… […]