Thứ Tư ngày 24 tháng 4 năm 2024

Mùng 1 nhớ ăn chay nghen hông…

Các người anh chị em thiện lành nào vốn phát nguyện ăn chay mùng 1 âm mỗi tháng, bữa nay là mùng 1 tháng Chạp năm Mậu Tuất rồi nghen – cơ hội ăn chay mùng 1 cuối cùng 12/12 của năm Con Cún á. Ờ tháng Chạp là tháng cuối cùng của năm âm […]