Thứ Hai ngày 24 tháng 6 năm 2024

Mùng Ba Tết Giáp Ngọ nhong nhong như ngựa

  Sau 2 ngày bế môn tự kỷ, sáng mùng Ba Tết Giáp Ngọ, tôi chính thức xuất hành. Rút kinh nghiệm để khỏi mất công đổ thừa chân nào bước ra khỏi ngưỡng cửa trước, tôi chụm hai chân nhảy phóc ra khỏi nhà cùng một lượt. Năm ngựa mà, có nhảy như ngựa […]