Thứ Năm ngày 13 tháng 6 năm 2024

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH! Merry Christmas!

  Nguyện cầu Chúa Jesus Hài đồng đổ tràn đầy Hồng ân cho các bạn và gia đình trong mùa Giáng sinh và Năm mới 2014. Nếu Chúa thiệt bụng thương đứa con hèn kém này, xin Ngài giúp trả giùm con những món nợ ân tình mà các bạn chung quanh cuộc đời đã […]