Thứ Ba ngày 30 tháng 5 năm 2023

Afghanistan hồi hộp với những gì đang xảy ra ở Iraq

  Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là tới thời hạn cuối cùng để Mỹ rút hết quân chiến đấu ra khỏi Afghanistan như thỏa thuận song phương. Về mặt kỹ thuật, cũng kể từ ngày đó, Afghanistan coi như không còn quân quốc tế, việc bảo vệ an ninh đất nước là do chính […]