Thứ Năm ngày 18 tháng 8 năm 2022

Huawei với những giải pháp năng lượng bền vững cho đô thị thông minh tại Việt Nam

Trong ngày khai mạc Diễn đàn Phát triển Bền vững Đô thị Việt Nam tổ chức tại Hà Nội trong 2 ngày 16 và 17-6-2022, ông Lê Nho Thông, Phó Giám đốc Kinh doanh Công nghệ Năng lượng số của Huawei Việt Nam, đã có bài trình bày “Giải pháp năng lượng bền vững cho […]