Thứ Hai ngày 24 tháng 6 năm 2024

Số phận của tờ 100 USD mới vẫn còn long đong

  Tờ 100 USD mới của Mỹ lại bị lỗi in ấn. Lần này 30 triệu tờ giấy bạc đã in xong có thể sẽ bị hủy bỏ. Cái sứ mạng phát hành tiền mới của Ngân hàng Dự trữ Liên bang (Federal Reserve, Fed) vẫn chưa hết thời đen đủi. Một người phát ngôn […]