Thứ Bảy ngày 01 tháng 10 năm 2022

Giám đốc bệnh viện ở Wuhan chết vì virus nCoV

Bác sĩ Liu Zhiming cũng được truyền thông nhà nước cho chết đi, sống lại rồi mới chết thiệt như bác sĩ Li Wenliang trước đó 2 tuần. Ngày 18-2-2020, Ủy ban Y tế Wuhan đã đăng trên website của mình thông báo về cái chết của bác sĩ Liu Zhiming (Lưu Trí Minh), 51 […]