Thứ Sáu ngày 12 tháng 8 năm 2022

Google thay logo mới

Ngày 1-9-2015, chẳng bao lâu sau khi công bố việc tái cấu trúc công ty, nhà Google chính thức thay logo mới. Ngay cả cái icon trang web (favicon) cũng thay đổi với hình chữ G 4 màu. Trong 17 năm qua, Google đã nhiều lần thay đổi logo từ dải các sản phẩm tới […]