Thứ Năm ngày 08 tháng 6 năm 2023

Giao thừa 2019 trên Times Square

Cho dù Giao thừa có bắt đầu ở đâu và Năm mới có bước sang tại nơi nào trên Hành tinh có 24 múi giờ này, đối với nhiều người, Giao thừa chỉ thật sự đến với màn bắn pháo bông truyền thống tại Cảng Sydney (Úc) và Năm mới chỉ chính thức sang sau […]