Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022

Bài hát Auld Lang Syne “ò e rô be đánh đu…”

Mất một thời gian rất dài tôi vững tin rằng mỗi khi Giao thừa đón Năm mới, người Mỹ cùng nhau hát bài hát “Happy New Year” để vui chúc mừng nhau. Mãi sau này, tôi mới biết mình đã lầm như nhạc sĩ Lam Phương phải ta thán trong ca khúc “Lầm” rằng: “Anh […]