Thứ Hai ngày 08 tháng 8 năm 2022

Những tấm ảnh tự sướng trước, chuốc khổ sau

  Có cung ắt có cầu. Kinh tế thị trường mà. Trước xu thế nhà nhà người người, đặc biệt là già trẻ nam nữ mê mạng xã hội, khoái chụp ảnh tự sướng (selfie), các hãng dịch vụ mạng đã xây dựng những mạng xã hội chia sẻ hình ảnh, các nhà phát triển […]