Thứ Ba ngày 16 tháng 8 năm 2022

Google và Apple, đường ai nấy đi

  Xin nói ngay, đây hỗng có dính líu gì tới cái vụ “đôi ngã chia ly” (vì có bao giờ hai đại gia công nghệ Google và Apple xáp vào với nhau đâu), mà đích thiệt là chuyện đường của ai, người nấy đi. Sáng sớm 24-9-2015, đọc câu chuyện về hai nhà Google […]