Thứ Hai ngày 24 tháng 6 năm 2024

Kardia Labs ra mắt nền tảng định danh sản phẩm vật lý trên thế giới số Kyokai

Toàn cầu hóa đã và đang dần gắn kết các nước trên thế giới lại gần nhau hơn, đặc biệt là trong kỷ nguyên số và Internet và đang chuyển nhanh tới thế giới ảo Metaverse – nơi thực va ảo đan lẫn cùng nhau. Do đó, các sản phẩm vật lý hữu hình (sản […]

Visa ra mắt chương trình hỗ trợ các nhà sáng tạo phát triển kinh doanh với ứng dụng NFT

Chương trình kéo dài một năm mới của Visa sẽ tập hợp nhóm các nhà sáng tạo trên toàn thế giới quan tâm đến việc xây dựng doanh nghiệp với NFT (non-fungible token, mã không thể thay thế trên blockchain). Thông qua các sáng kiến ​​hướng về cộng đồng như Chương trình Visa Creator và […]