Thứ Ba ngày 30 tháng 5 năm 2023

VPBank ứng dụng giải pháp ngân hàng điện tử của SAPSE

Tập đoàn SAP SE ngày 27-12-2018 đã công bố việc hợp tác với ngân hàng VPBank của Việt Nam để trang bị cho VP Bank các giải pháp phục vụ nhu cầu ngân hàng số và ngân hàng di động đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. VPBank (Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh […]