Thứ Bảy ngày 01 tháng 10 năm 2022

Ngân hàng SCB số hóa môi trường làm việc với ứng dụng Microsoft Teams

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã chính thức đưa vào sử dụng ứng dụng trên toàn hệ thống của mình hội thoại và làm việc nhóm Microsoft Teams nhằm số hóa môi trường làm việc, góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả công việc cho cán bộ nhân viên, cũng như tăng […]