Thứ Hai ngày 24 tháng 6 năm 2024

Ngao du Đường Hoa Nguyễn Huệ (Saigon) Tết Quý Tị 2013 qua video

Tết Quý Tị 2013, Đường Hoa Nguyễn Huệ (Saigon) tròn 10 tuổi (2003-2013). Với chủ đề “Trái tim Việt Nam”, Đường Hoa Tết Quý Tị khai trương tối 27 Tết (7-2-2013) và bế mạc lúc 22 giờ ngày mùng 4 Tết (13-2-2013). Gần 900 mét suốt chiều dài của Đường hoa Nguyễn Huệ (từ đầu […]