Thứ Tư ngày 21 tháng 2 năm 2024

Chào ngày 02022020

Hôm nay là một ngày Chủ nhật đặc biệt. Ngày Chủ nhật có nhật kỳ rất đẹp là 02022020, hay 02-02-2020 hoặc 2-2-2020. Báo Anh Daily Mail cho biết đây là lần đầu tiên trong 909 năm mới có 1 ngày mà người ta có thể viết nhật kỳ xuôi hay ngược đều giống hệt […]