Thứ Sáu ngày 24 tháng 9 năm 2021

Huawei chia sẻ kinh nghiệm phục hồi kinh tế tại Ngày Chuyển đổi số Việt Nam 2020

Tại Diễn đàn cấp cao Công nghệ thông tin – Truyền thông (ICT) Việt Nam 2020 và Ngày Chuyển đổi số Việt Nam ngày 14-12-2020, ông Andrew Williamson, Phó Chủ tịch toàn cầu Các vấn đề Chính phủ và Cố vấn Kinh tế của Huawei Technologies, đã chia sẻ những kinh nghiệm để phục hồi […]