Thứ Năm ngày 18 tháng 8 năm 2022

“Chuyến du hành vũ trụ STEM” cho học sinh tiểu học lần đầu tiên ra mắt tại TP.HCM

Ngày hội STEM TP.HCM lần đầu tiên đã được Hội Tin học TP.HCM, Trung tâm Khoa học Công nghệ trẻ Thành đoàn TP.HCM (TST) phối hợp cùng Tạp chí Tia Sáng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức trong 2 ngày 16 và 17-1-2016. STEM là viết tắt của Khoa học (Science), Công […]