Thứ Năm ngày 06 tháng 10 năm 2022

Tháng Năm ngày dài đêm ngắn

“Tháng Năm chưa nằm đã sáng, Tháng Mười chưa cười đã tối.” Tục ngữ Việt Nam ta có câu như vậy. Và những người “thức khuya, dậy… trễ” như tôi rất ghét những ngày tháng 5 và đầu tháng 6. Buổi sáng giựt mình thức dậy, thấy nắng ùa vào phòng ngủ sáng choang, hốt […]