Thứ Bảy ngày 15 tháng 6 năm 2024

Nokia mời gọi cộng đồng tham gia Ngày Nhiếp ảnh di động quốc tế 20-10

  Điện thoại máy ảnh đã tạo nên sự thay đổi lớn trong nghệ thuật nhiếp ảnh và có tác động nhất định đối với cuộc sống của con người.  Vào năm 2014, ước tính các nhiếp ảnh gia sẽ chụp gần 1.000 tỷ tấm ảnh bằng điện thoại thông minh  – nghĩa là hàng […]