Thứ Năm ngày 06 tháng 10 năm 2022

Tôi đến phải hận hãng tin BBC News

Hôm nay 19-11-2019 là Ngày Quốc tế Đàn ông (International Men’s Day). Ngày dành để tôn vinh đàn ông này ra đời từ năm 1992, hiện có hơn 80 nước mừng mỗi năm và được nhiều tổ chức quốc tế hỗ trợ, trong đó có cả Tổ chức Văn hóa – Khoa học và Giáo […]