Thứ Tư ngày 31 tháng 5 năm 2023

Ngày Selfie Day

Ngày 21-6 hàng năm kể từ năm 2014 là ngày Selfie Day ở Anh và Mỹ. Thậm chí ở Mỹ gọi là National Selfie Day. Thuyết minh Việt ngữ là “ngày tự sướng”. Đài BBC (Anh) năm 2014 công bố ngày Selfie Day. Ơ. Đá xéo nhau đó hả… Trong khi đó ở xứ Việt, […]