Thứ Năm ngày 06 tháng 10 năm 2022

Nghỉ học thời coronavirus

Người Việt mình thiệt là thần thái và thần…tiên. Khi nhà chức trách chưa cho học sinh tiếp tục nghỉ học vì nguy cơ dịch Wuhan coronavirus (2019-nCoV) thì phe A than và hăm dọa: “ai sẽ chịu trách nhiệm nếu có trường nào xảy ra lây nhiễm?” Khi nhà chức trách ban hành quyết […]