Thứ Tư ngày 18 tháng 5 năm 2022

Nghiên cứu từ Dell Technologies: các doanh nghiệp Việt Nam đang gặp phải gánh nặng về dữ liệu

Dữ liệu của Dell Technologies tại 45 quốc gia cho thấy một “nghịch lý về dữ liệu”: các doanh nghiệp cho biết họ cần thêm dữ liệu, nhưng bản thân họ cũng đang gặp nhiều khó khăn trong việc chiết xuất giá trị từ dữ liệu đang có. • 73% các doanh nghiệp tại Việt […]