Thứ Hai ngày 08 tháng 8 năm 2022

Chuyện tế nhị ngày Chủ nhật

  Để chẳng có nguy cơ lạy ông con ở bụi này hay tự dẫn đường cho hươu nó chạy, chỉ dám xin mời bạn nào tò mò thì đọc trên báo Pháp luật TP.HCM Chỉ nhật 2-8-2015. Tôi vô can (không đồng nghĩa với vô số tội). À há.