Thứ Bảy ngày 15 tháng 6 năm 2024

Người Hồi giáo cầu nguyện như thế nào?

  Có lẽ Hồi giáo là tôn giáo quy định (thành giáo luật hẳn hòi) tín đồ phải thực hiện nghi thức cầu nguyện nhiều lần nhất. Từ trước khi mặt trời mọc cho tới sau khi mặt trời khuất núi, tín đồ Hồi giáo phải hướng về Thánh địa Mecca cầu nguyện 5 lần. […]