Thứ Năm ngày 06 tháng 10 năm 2022

Samsung ra mắt Dịch vụ Phiên dịch Ngôn ngữ Ký hiệu đầu tiên tại Việt Nam

Dịch vụ Phiên dịch Ngôn ngữ Ký hiệu (Sign Language) mà Công ty Điện tử Samsung Vina vừa triển khai ở Việt Nam là một bước tiến trong hành trình hỗ trợ người khiếm thính (Điếc/ Nghe kém) tiếp cận công nghệ. Trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng, nhóm người […]

Ứng dụng Google Tạo phụ đề giúp người khiếm thính giao tiếp tốt hơn

Việc “xả băng” ghi âm hay tổng hợp nội dung họp là điều rất phiền toái cho mọi nhân viên văn phòng, nay đã có thể xử lý nhanh bằng một ứng dụng miễn phí từ Google là Google Tạo phụ đề trực tiếp (Google Live Transcribe) hỗ trợ nhiều ngôn ngữ bao gồm tiếng […]